Travelfocus

Rozlišuji charitu a pomoc pro dospělé, říká Marie Imbrová

Rozlišuji charitu a pomoc pro dospělé, říká Marie Imbrová

Rozhovor o tom, jak fungují neziskovky, ambasády a jak doopravdy pomoci Afričanům

PhDr. Marie Imbrová se narodila roku 1960. Vystudoval afrikanistiku a orientalistiku na Univerzitě Karlově, kde získala doktorát z filozofie. Pracovala jako kastelánka na státním zámku Libochovice a později jako odborný pracovník Okresního muzea v Lounech. Pro Ministerstvo zahraniční věcí pracovala 11 let, ale jak sama tvrdí „mimo jiné proto, abych se dostala do Afriky“. Na […]